Goethe: Életszabály

Goethe: Életszabály

Ha egy szép élet vágyát őrzöd,
a múlttal nem szabad törődnöd,
s mindig úgy tégy ha veszteség ér,
minthogyha újjászülten élnél;

Mit akar?- kérdd meg minden naptól
és minden nap felel majd akkor;

Tetteidnek tudjál örülni,
más tetteit tudd megbecsülni;
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre.

Johann Wolfgang von Goethe (Frankfurt am Main, 1749. augusztus 28. – Weimar, 1832. március 22.) német író, költő, grafikus, művészetteoretikus, természettudós, jogász és politikus. A német irodalom egyik klasszikusa, a világirodalom egyik legnagyobb költője. A líra, a dráma és az epika műfajában egyaránt remekművek sorát alkotta.

Az Úristen nékem édes táplálóm…

Takács Éva: Az Úristen nékem édes táplálóm… (Szalvóniai egyházi népének)

Az Úristen nékem édes táplálóm,
Minden dolgaimban csak Ő az én igazgatóm,
Nem hagy engemet teljességgel megnyomorodnom,
Életemben nem hagy engem megromlanom.

Csak az Isten én lelkemnek vezére,
A gonosztól én életemnek eltérítője,
Az Ő áldott, szent nevének nagy dicséretére,
Az igazságnak ösvényét viselője.

Azon kérlek én Istenem, tégedet,
Környékezd meg te kedveddel az én életemet,
Te irgalmasságod bíztassa az én szívemet,
Te jóvoltod bírja az én életemet.

Hogy csak Néked élhessek e világon,
Vígy éngemet, Uram, örökre a másvilágon,
Mert nincs tökéletes boldogság itt, e világon,
Csak Te vagy, Úristen, az én vígasságom!

Takács Éva Szegeden született 1988 szeptember 3-án. Édesapja Marosvásárhelyen, édesanyja a Csongrád megyei Csanyteleken nőtt fel.  Éva kicsi kora óta szeret énekelni. Az általános iskolában Borbély Melinda csíkszeredai tanárnő vezette be a népdalok csodálatos világába. Szilágyi Árpád, Szeged városvédő polgára, és a Szegedi Közéleti Kávéház gondoskodása folytán számtalan helyen énekelhetett.

Youtube csatonája itt.

a megigért megváltó

Ézsaiás vagy Isaiás vagy Izajás vagy Jesajá
próféta ajkait tűzzel keni fel, Benjamin West festménye
(1782, Bob Jones University Museum and Gallery).

Olvasmány Izajás próféta könyvéből 50, 5-9a

A megígért Megváltó: Isten szolgája, a fájdalmak férfija. Szenvedése végül diadalt arat.

Az Úristen megnyitotta fülemet, én pedig nem ellenkeztem, nem hátráltam meg.

Hátamat odatartottam az ütlegelőknek, és orcámat a tépdesőknek; arcomat nem rejtettem el a gyalázás és köpdösés elől.

De az Úristen megsegít engem, ezért nem ér gyalázat; ezért tettem arcomat olyanná, mint a kovakő, és tudom, hogy nem szégyenülök meg.

Közel van, aki igazságot szolgáltat nekem.

Ki szállhat perbe velem? Álljunk ki együtt!

Ki az ellenfelem? Lépjen ide hozzám! Íme, az Úristen megsegít engem, ki mondhat bűnösnek?

Íme, mindnyájan szétfoszlanak, mint a ruha, moly emészti meg őket.

Ez az Isten igéje.