A hét görög bölcs mondásai – Biasz

A hét görög bölcs mondásai – Biasz

A legtöbb ember semmit sem ér.
Nézz a tükörbe: ha szép vagy, szépet is kell tenned, ha csúnya vagy, a természet hibáját szép tetteiddel kell kijavítanod.
A munkához lassan fogj, de amibe belefogtál, annál tarts ki.
Kedélyed ne legyen se lágy, se szigorú.
Hallj meg mindent.
Csak kellő pillanatban beszélj.
Ha jót teszel, azt írd az istenek javára, ne a magadéra.

– Biasz (Hamvas Béla Anthologia humana, 45.)

Gnómái (bölcs mondásai) későbbi művekben maradtak fenn az utókor számára.
Egy anekdota szerint arra a kérdésre, hogy melyik a legártalmasabb élőlény, azt felelte: „a zsarnok és a hízelgő”. A legelhíresültebb mondását azonban Diogenész Laertiosz jegyezte fel: “A legtöbb (ember) gonosz.”

BiaszTeutamész fia Kr. e. 590 körül született a jón Prienében, és Kr. e. 530 körül halt meg. Az ókori görög filozófiai hagyományban számon tartott, úgynevezett hét bölcs egyike. Bírói tisztet viselt. Az ókori hagyomány szerint éles eszű, igazságos és békeszerető ember volt. Találkozott a lüd királyokkal, Alüattész-szel és Kroiszosz-szal.

hét bölcs az i. e. 76. században élt görög gondolkodók csoportja. Hírnevük okán mind több életbölcsességet tartalmazó levelet és mondást tulajdonítottak nekik, az ezeket egyesítő gyűjteményekből a Ióannész Sztobaiosz és Diogenész Laertiosz műveiben fennmaradó részletek a leginkább ismertek. Plutarkhosz a „Tón hepta szophón szümposzion” (A hét bölcs lakomája), valamint Ausonius „Ludus septem sapientum” (A hét bölcs vetélkedése) című művei a legendák irodalmi feldolgozásai.

A hét bölcs motívuma valószínűleg a sumer hagyományból ered, ahol az apkalluk tisztelete igen ősi múltra tekint vissza.

Hamvas Béla (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófusesztéta és könyvtárosHamvas József evangélikus lelkész, tanár, író és hírlapszerkesztő fia.

egyetlen dobás.

Tudnod kell, hogy sok-sok vázlat után születik meg a remekmű!
Ne add fel!
Egy életed van, egyetlen dobás.
Nem érdemes kishitűen, félszegen egy helyben topogni, vagy duzzogva félreülni.
Tudj kacagni saját kudarcodon, és kezdd elölről.

60 éve, ezen a napon született Böjte Csaba ferences rendi szerzetes.
E bejegyzéssel Rá emlékezünk, Isten éltesse sokáig Őt!

Böjte Csaba (Kolozsvár, 1959. január 24. –) ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor az éhhalál szélén tengődő gyermekek felkarolása.