A hét görög bölcs mondásai – Pittakosz

A hét görög bölcs mondásai – Pittakosz

Ismerd fel a kellő pillanatot.
Terveidről ne beszélj korán: ha nem sikerülnek, nem fognak kinevetni.
Amit nem kívánsz mástól, azt magad se tedd senkinek.
A rád bízott javakat add vissza.
A nyerészkedés kielégíthetetlen.

– Pittakosz (Hamvas Béla Anthologia humana, 44.)

A mütilénéi Pittakoszról az a legenda maradt fenn, hogy egyszer megkérdezte egy barátjától, miért nem nősül meg, mire az azt felelte:
– Ha a szép nőt veszek el, másokkal kell osztoznom rajta, ha csúnyát, büntetést veszek magamra.
Mire Pittakosz így válaszolt:
– Ez igaz. Azonban emiatt nem érdemes egyedül maradnod. Ha szép nőt veszel el, az nem büntetés, ha csúnyát veszel el, nem kell osztoznod rajta másokkal.

hét bölcs az i. e. 76. században élt görög gondolkodók csoportja. Hírnevük okán mind több életbölcsességet tartalmazó levelet és mondást tulajdonítottak nekik, az ezeket egyesítő gyűjteményekből a Ióannész Sztobaiosz és Diogenész Laertiosz műveiben fennmaradó részletek a leginkább ismertek. Plutarkhosz a „Tón hepta szophón szümposzion” (A hét bölcs lakomája), valamint Ausonius „Ludus septem sapientum” (A hét bölcs vetélkedése) című művei a legendák irodalmi feldolgozásai.

A hét bölcs motívuma valószínűleg a sumer hagyományból ered, ahol az apkalluk tisztelete igen ősi múltra tekint vissza.

Hamvas Béla (Eperjes, 1897. március 23. – Budapest, 1968. november 7.) magyar író, filozófusesztéta és könyvtárosHamvas József evangélikus lelkész, tanár, író és hírlapszerkesztő fia.

Bőzsöny Ferenc: Ima

Bőzsöny Ferenc: Ima

Uram, ahová tettél, ott szolgállak,
ahol megsejtlek, ott kereslek.
Ahogyan tudlak, úgy követlek,
ha megbotlom, nem csüggedek.
Ami van, azért magasztallak,
ami nincs, azért nem zaklatlak.
Ami a munkám, megcsinálom,
a jó szót érte sose várom.
Ha nem sikerül, nem kesergek,
és másnap mindent újrakezdek.

Bőzsöny Ferenc (Pécs, 1931. január 7. – 2018. október 25.) magyar előadóművész, tanár, a Magyar Rádió főbemondója. A Magyar Rádió hangja, a tiszta, érthető beszéd egyik etalonja.