Isten meglátogatta népét.

† Evangélium Szent Lukács könyvéből, Lk 7,11-17

Abban az időben Jézus elment Naim városába.

Vele mentek tanítványai és nyomukban nagy népsokaság.
Amikor a város kapujához közeledett, halottat hoztak ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát. Az édesanyát sokan kísérték a városból.

Amikor az Úr meglátta, megesett rajta a szíve, és így szólt hozzá: „Ne sírj!”

Azután odalépett a koporsóhoz, és megérintette azt.

Erre a halottvivők megálltak. Ő pedig így szólt: „Ifjú, mondom neked, kelj föl!” A halott felült, és beszélni kezdett.

Ekkor Jézus átadta őt anyjának.

Mindnyájukat elfogta a félelem, és így magasztalták Istent: „Nagy próféta támadt közöttünk.” „Isten meglátogatta népét.”

Ennek híre elterjedt egész Júdeában és mindenfelé a környéken.

Ezek az evangélium igéi.

Lukács evangélista (? – 84 körül) a négy evangélista egyike. A keresztény hagyomány szerint a harmadik evangélium és Az apostolok cselekedetei című kanonikus bibliai könyv írója. A szíriai Antiokheia városában született.

Naim-i feltámadás

Pierre Bouillon : A naimi özvegy fiának feltámasztása

Evangélium Szent Lukács könyvéből (Lk 7,11-17)

Történt pedig, hogy ezután egy Naim nevű városba ment, és vele mentek tanítványai és nagy népsokaság.
Mikor a város kapujához közeledett, íme, egy halottat vittek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte.
Amikor meglátta őt az Úr, megkönyörült rajta, és ezt mondta neki: „Ne sírj!”
Majd odament, és megérintette a koporsót.
Erre azok, akik vitték, megálltak.
Ezt mondta: „Ifjú! Mondom neked: kelj föl!”
A halott pedig felült és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának.
Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették Istent: „Nagy próféta támadt közöttünk!” És: „Isten meglátogatta az ő népét!”
Az eset híre elterjedt egész Júdeában, és mindenütt a környéken.

Ezek az evangélium igéi.  Áldunk téged Krisztus.

Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.

Lukács evangélista a négy evangélista egyike. A keresztény hagyomány szerint a harmadik evangélium és Az apostolok cselekedetei című kanonikus bibliai könyv írója. A szíriai Antiokheia városában született. Életéről keveset tudunk: csak Pál apostol kolosszébeliekhez írt levele alapján feltételezik, hogy eredeti foglalkozása szerint orvos volt. A hagyomány azt tartja, hogy kedvelte a festészetet, képfaragást, szónoklatot. Pál apostol térítette meg, és Lukács őt követte apostoli útjában. Péter és Pál apostolok halála után bejárta Itáliát, Galliát, Dalmáciát, Macedoniát. Mások szerint tanított Egyiptomban, Líbiában, Tebaiszban. Szigorú böjttel és más vezekléssel sanyargatta magát. 84 éves korában Patrasban, Achája városában vértanúhalált szenvedett.

Pierre Bouillon (1776, október 15 – 1831) francia festő.