Reményik Sándor – Orvos-szavak?

Reményik Sándor

Reményik Sándor – Orvos-szavak?
Ó, szavaim, ti szomorú szavak,
Mondjátok, elég szépek vagytok-e,
Hogy aki olvas, vissza ne riadjon,
S édesen fájjon, ha fáj a szíve,
Szavaim, orvos-szavak vagytok-e?

Mert semmik vagytok, ha utánatok
Égőbb a vágy és tátongóbb az ür,
Szűkebb a sorskiszabta horizont,
S jobban sajognak a sebek belül,
A harc fölé ha béke nem derül.

Ó, szavaim, ti halk sebkötések!
Ha ügyetlenül tettem föl, mit ér
A fehér pólya bús szívek felett?
Művészet, tudás, szeretet, mit ér,
Ha átizzik a kötésen a vér? –
1922 szeptember

123 éve született Reményik Sándor. E bejegyzéssel Rá emlékezünk.

Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. – Kolozsvár, 1941. október 24.) költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után – jórészt politikai megfontolásokból – évtizedekre száműzték a magyar irodalomból.

 

 

Smooth Criminal

Smooth Criminal élőben

Hivatalos videóklipp

55 éve született Michael Jackson, a pop királya. Ezzel a bejegyzéssel Rá emlékezünk

Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 29. – 2009. június 25.) tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, táncos és üzletember. A Jackson család hetedik gyermeke volt. 1966-tól bátyjaival (Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson) a The Jackson 5 együttes tagja.
Apjuk, Joseph Jackson volt az együttes menedzsere. Michael 1971-ben szólókarrierbe kezdett, és sikerei miatt „a pop hercegének” is nevezték.1982-es albuma, a Thriller minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma; négy másik stúdióalbuma, az Off the Wall (1979), a Bad (1987), a Dangerous (1991) és a HIStory (1995) szintén a világ legjobban eladott nagylemezeinek listáján szerepel.

A Smooth Criminal Michael Jackson amerikai énekes dala. 1988 októberében jelent meg Jackson Bad című albumának hetedik kislemezeként. Szerzője Jackson, producere Jackson és Quincy Jones. A dal egy Annie nevű nőről szól, akit megtámadtak a lakásában. A dal a hetedik helyet érte el a Billboard Hot 100-on.[1] 2006. április 10-én a Visionary: The Video Singles box-set részeként újra megjelent, ekkor a 19. helyet érte el a brit slágerlistán.

 

Karinthy Frigyes: A dudoló

Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes: A dudoló

Én egy keritésnél megálltam
Ahol az ucca véget ért –
A másik oldalon kísért
Árnyékom, gyáván és ziláltan,
Mint egy éhes kutya
Kilógó nyelvvel lohogott az árnyék –
Te éhes, kósza kuvasz, kócos kutya te
Te piszkos, rühes, fekete eb, mi dolog?
Én árnyékom, fekete árnyék
Én bánatom, fekete bánat,
Hallod-e, menj, most dudolok.

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

Hallod-e, mindjárt beléd rugok ám
Szennyes bánat-kutya, te dög.
Tátogó torkod mit nyöszörög
Mit kuncsorogsz úgy az ember után?
Nem hallod, dudolok –
Most nem dobok húst a szivembõl,
Még minden jóra fordul e ferde világon
És a szivem most csendben zakatol
És várnak egy puha szobába
És szeret, akit szeretek
És verkli nyekereg valahol.

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

Hallottad, nem igaz, hogy akkora baj van
Nem is vagyok oly szörnyü szegény;
Nem igaz, lehet asszony enyém –
És van zene a verkli-zsivajban.
Van nálam arany
Hallod, lesz aranyom és nékik arany
Majd megmagyarázza helyettem
Hogy jó vagyok s igazat akartam
S hogy úgy igaz, ahogy én mondom,
S hogy az én arcom a helyes arc
Nap sugarában, dörgõ zivatarban

Dudolva.
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

Isten balekje: szivem, az éjbe
Hadd abba tremoló táncod –
Hogy dübörögnek a láncok
Ott lenn a biborszinü mélybe!
Ki küldött engem ide
Gurba csomókat bontani bénán
Fõd alá nyomni ki akarja fejem?
Gödrök felé ki lökdös, gáncsot ki gurít durva röhejjel?
Hahó! nem játszom ezt a furát!
Hahó! ez nagyon buta játék.
Hahó! ki a földbõl a fejjel!

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

E habarék föld tetején
Mint parafa, ugy libegek
Haloványzöld ligetek
Libegnek a hegy peremén.
Se alatta, se fölötte:
Alatta sötét, fölötte hideg –
Ó föld felszine, forró, fényszinü felszin
Dolgok teteje, te puszta, te põre
Taraja víznek, kérge a fának
És jaj, gonosz tartalmak takarója
Szeretõm sima és puha bõre.

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Akáclombos
Temetõbe pihenni.)

75 éve halt meg Siófokon Karithy Frigyes. Ezzel a bejegyzéssel Rá emlkékezünk.

Karinthy Frigyes (teljes nevén: Karinthy Frigyes Ernő, Budapest, 1887. június 25. – Siófok, 1938. augusztus 29.) magyar író, költő, műfordító.

Michael Jackson

Michael Jackson, a pop királya

A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre.

idézi: Thomas W. Hook: Jacko 1958-2009

Aki elhiszi a hazugságot, táplálja azt.

idézi: Endreiné Szemők Ildikó: Michael Jackson, a pop királya!

55 éve született Michael Jackson, a pop királya. Ezzel a bejegyzéssel Rá emlékezünk

Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 29. – 2009. június 25.) tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, táncos és üzletember. A Jackson család hetedik gyermeke volt. 1966-tól bátyjaival (Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson) a The Jackson 5 együttes tagja.
Apjuk, Joseph Jackson volt az együttes menedzsere. Michael 1971-ben szólókarrierbe kezdett, és sikerei miatt „a pop hercegének” is nevezték.1982-es albuma, a Thriller minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma; négy másik stúdióalbuma, az Off the Wall (1979), a Bad (1987), a Dangerous (1991) és a HIStory (1995) szintén a világ legjobban eladott nagylemezeinek listáján szerepel.

van egy álmom

Martin Luther King Jr

100 évvel ezelőtt egy amerikai, akinek jelképes árnyékában állunk, aláírta az egyenjogúsági kiáltványt. Ez a nagy jelentőségű törvény néger rabszolgák milliói reményeinek vált hatalmas jelzőtüzévé, rabszolgáknak, akik súlyos igazságtalanság kínjai közepette éltek. Úgy jött el ez a pillanat mint egy örömteli hajnal, amely véget vetett a rabság szörnyű éjszakájának.

De száz év elteltével még mindig szembe kell néznünk azzal a szomorú ténnyel, hogy a feketék még nem szabadok. Száz év elteltével a fekete a szegénység magányos szigetén él az anyagi növekedés hatalmas óceánjának közepén. Száz év elteltével a fekete még mindig az amerikai társadalom szélén tengődik, és száműzöttnek érzi magát saját hazájában. Azért jöttünk ma ide, hogy felhívjuk a figyelmet erre a felháborító helyzetre. Bővebben…

Márton Áron – Család és nép

Márton Áron szüleivel

A jó és rossz ősi küzdelme ko­runk színpadán a sze­me­ink előtt fo­lyik, s már apo­ka­lip­ti­kus méreteket öltött. Az ártatlanoknak és ártalmatlanoknak hitt eszmék, me­lye­ket jámbor tudósok ed­dig könyvekben és tudóskodó előadások­ban, po­li­ti­kai vezérek pe­dig szórakoztató ka­kas­vi­a­dal­okon vi­tat­tak, élet nélküli világukból földre érve életalakító igénnyel áll­tak az em­ber elé, s társadalmi útjukat ma vér és pusz­tulás jel­zi. Is­ten an­gyalának és az em­ber romlására törő szellemvilág vezérének a har­ca ez. S a küzdelem, mint feltartóztathatatlan tűzvész, átterjed az em­be­ri élet min­den síkjára, és – mint­ha mindkét fél a döntést akarná kikényszeríteni az összes erők be­dobásával – az egész arc­vo­na­lon: erkölcsi téren, tu­dományokban, iro­da­lom­ban, társadalmi és po­li­ti­kai síkon egy­for­ma elkeseredéssel fo­lyik a végzetes tu­sa. Az egye­te­mes párviadalban min­den kérdésbe van téve, ami em­be­ri élet és érték hordozója, de min­ket főképp a harc­nak az a része érint egészen közelről, amely­ben a család és a nép mi­voltát és sorsát vitatják.

A család az a legelső, ősközösség, melyből az emberiség élete fa­kad. Az egyes emberé, de a népeké is, a tes­ti élet, de a szellem-erkölcsi élet is. Az egy­más­ra következő nemzedékek so­ra in­nen bom­lik elő, és végeredményben itt sűrűsödik össze az emberiségnek min­den küzdelme és győzelme, min­den szenvedése és öröme, min­den fáradsága és len­dü­lete. A legbensőségesebb em­be­ri szeretet­kö­zös­ségnek a sértetlen állapota tehát, az­az: a család egész­sége, erkölcsi tisztasága, szilárd ke­re­te, a csorbíthatatlan szülői tekintély, a férj és feleség, a szülő és gyer­mek ren­de­zett vi­szo­nya együtt biztosítják azo­kat a feltételeket, ame­lyek szükségesek ah­hoz, hogy egészséges testű, megbízható erkölcsű és al­kotó készségű em­be­rek születhessenek, és életké­pes, alkotó erejű népek képződjenek.

Bővebben…

Potyautas – Tiszta

Itt évek telnek úgy el, hogy a trekkliszt marad ugyanaz,
Csak a borító változik, te meg beveszed, hogy újat kapsz.
Haladsz de nem vágod minden körből kimaradtál,
Aztán mikor leesik marad a pia raktár.
Ki a fasz vár? Szarjál magasról a szivekre,
Mert lassan mind kurva, nem kellenétek ingyen se.
Ide ne tedd be mert nem bírja a talajom,
Azt’ eltöri, ha úgy van már nem tisztít az agyadon
Egy sor se, ezért van, hogy a fajtám sorsa
Leszűkült arra a rétegre ami nem hagyja, hogy mossa
Az agyát a kikúrt média mocska.
Na mi van ocska, na mi van ocskak?
Még hány bőrt húztok le egy trekkrol úgy, hogy hozzá dobtok két sort?
Bennem tíz trekk születik meg, amig megiszok két sört.
Elhitettétek, hogy éltek közbe a fele félholt
És ez így is marad amig csak a zsé dönt.
Bebörtönöznek a nappalok
De minden egyes éjszaka ugyanaz a vad vagyok,
Olykor bekattanok és szálnék fel az égig,
Aztán rájövök, hogy csak az a földhözragadt fasz vagyok
Mint ti de ezt megcsinálom végig.
Hé idomított vakrabok!
Én olyan szinten vagyok szabad amilyenről nem hallottatok,
Mert nem alkottatok, csak újra felvettétek amit mások hagytak ott.
Többrészt láncok amik a pénzhez kötnek,
Nekem meg maradt pár arc akik csak érdeklődnek,
De hogy zsét adjanak a szaromé’ annyira nem érlelődtek.
Annyira még nem…
Nálunk érvek lőnek, nálatok pusztít a kamu,
Itt viszont faszt kapsz haver, ha a csomag fasz alaku,
Bárhogy alakul ez marad akkor is tiszta,
Mikor ti már nem láttok a szemét halmotoktól vissza.

Malnasi Szabolcs – Potyautas, csíkszeredai rapper, MC, designer, az ErdélyRap egyik megalapító tagja.
(1987. január 7., Csíkszereda – )
2003-ban kezdett írni, első dalszövege “Potyautas” címet kapta, ami egy kivülálló szemében akár egy önéletrajznak is tűnhetett volna.
Botival (Bothee), gyerekkori barátjával egy tehetségkutató alkalmával a döntőig rappelték magukat és elnyerték a Magyar Televizió különdíját, megalapítva a PotyautasBothee duót.

—–

zene: Potyautas
master: Postanalog

A dal a “Mindent a Magyar Hiphop-ért – AZUCCACUCCA” lemezen található meg.