Reményik Sándor – Orvos-szavak?

Reményik Sándor

Reményik Sándor – Orvos-szavak?
Ó, szavaim, ti szomorú szavak,
Mondjátok, elég szépek vagytok-e,
Hogy aki olvas, vissza ne riadjon,
S édesen fájjon, ha fáj a szíve,
Szavaim, orvos-szavak vagytok-e?

Mert semmik vagytok, ha utánatok
Égőbb a vágy és tátongóbb az ür,
Szűkebb a sorskiszabta horizont,
S jobban sajognak a sebek belül,
A harc fölé ha béke nem derül.

Ó, szavaim, ti halk sebkötések!
Ha ügyetlenül tettem föl, mit ér
A fehér pólya bús szívek felett?
Művészet, tudás, szeretet, mit ér,
Ha átizzik a kötésen a vér? –
1922 szeptember

123 éve született Reményik Sándor. E bejegyzéssel Rá emlékezünk.

Reményik Sándor (Kolozsvár, 1890. augusztus 30. – Kolozsvár, 1941. október 24.) költő, a két világháború közötti erdélyi magyar líra kiemelkedő alakja. Az életében több neves díjjal és elismeréssel kitüntetett Reményik a legutóbbi időkig viszonylag ismeretlen volt Magyarországon, mert őt és költészetét 1945 után – jórészt politikai megfontolásokból – évtizedekre száműzték a magyar irodalomból.

 

 

Smooth Criminal

Smooth Criminal élőben

Hivatalos videóklipp

55 éve született Michael Jackson, a pop királya. Ezzel a bejegyzéssel Rá emlékezünk

Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 29. – 2009. június 25.) tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, táncos és üzletember. A Jackson család hetedik gyermeke volt. 1966-tól bátyjaival (Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson) a The Jackson 5 együttes tagja.
Apjuk, Joseph Jackson volt az együttes menedzsere. Michael 1971-ben szólókarrierbe kezdett, és sikerei miatt „a pop hercegének” is nevezték.1982-es albuma, a Thriller minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma; négy másik stúdióalbuma, az Off the Wall (1979), a Bad (1987), a Dangerous (1991) és a HIStory (1995) szintén a világ legjobban eladott nagylemezeinek listáján szerepel.

A Smooth Criminal Michael Jackson amerikai énekes dala. 1988 októberében jelent meg Jackson Bad című albumának hetedik kislemezeként. Szerzője Jackson, producere Jackson és Quincy Jones. A dal egy Annie nevű nőről szól, akit megtámadtak a lakásában. A dal a hetedik helyet érte el a Billboard Hot 100-on.[1] 2006. április 10-én a Visionary: The Video Singles box-set részeként újra megjelent, ekkor a 19. helyet érte el a brit slágerlistán.

 

Karinthy Frigyes: A dudoló

Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes: A dudoló

Én egy keritésnél megálltam
Ahol az ucca véget ért –
A másik oldalon kísért
Árnyékom, gyáván és ziláltan,
Mint egy éhes kutya
Kilógó nyelvvel lohogott az árnyék –
Te éhes, kósza kuvasz, kócos kutya te
Te piszkos, rühes, fekete eb, mi dolog?
Én árnyékom, fekete árnyék
Én bánatom, fekete bánat,
Hallod-e, menj, most dudolok.

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

Hallod-e, mindjárt beléd rugok ám
Szennyes bánat-kutya, te dög.
Tátogó torkod mit nyöszörög
Mit kuncsorogsz úgy az ember után?
Nem hallod, dudolok –
Most nem dobok húst a szivembõl,
Még minden jóra fordul e ferde világon
És a szivem most csendben zakatol
És várnak egy puha szobába
És szeret, akit szeretek
És verkli nyekereg valahol.

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

Hallottad, nem igaz, hogy akkora baj van
Nem is vagyok oly szörnyü szegény;
Nem igaz, lehet asszony enyém –
És van zene a verkli-zsivajban.
Van nálam arany
Hallod, lesz aranyom és nékik arany
Majd megmagyarázza helyettem
Hogy jó vagyok s igazat akartam
S hogy úgy igaz, ahogy én mondom,
S hogy az én arcom a helyes arc
Nap sugarában, dörgõ zivatarban

Dudolva.
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

Isten balekje: szivem, az éjbe
Hadd abba tremoló táncod –
Hogy dübörögnek a láncok
Ott lenn a biborszinü mélybe!
Ki küldött engem ide
Gurba csomókat bontani bénán
Fõd alá nyomni ki akarja fejem?
Gödrök felé ki lökdös, gáncsot ki gurít durva röhejjel?
Hahó! nem játszom ezt a furát!
Hahó! ez nagyon buta játék.
Hahó! ki a földbõl a fejjel!

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Ákáclombos
Temetõbe pihenni.)

E habarék föld tetején
Mint parafa, ugy libegek
Haloványzöld ligetek
Libegnek a hegy peremén.
Se alatta, se fölötte:
Alatta sötét, fölötte hideg –
Ó föld felszine, forró, fényszinü felszin
Dolgok teteje, te puszta, te põre
Taraja víznek, kérge a fának
És jaj, gonosz tartalmak takarója
Szeretõm sima és puha bõre.

Dudolva
(Kár volna még meghalni
Szeretõmet itthagyni
Gyõrvárosi gyöngyvirágos
Akáclombos
Temetõbe pihenni.)

75 éve halt meg Siófokon Karithy Frigyes. Ezzel a bejegyzéssel Rá emlkékezünk.

Karinthy Frigyes (teljes nevén: Karinthy Frigyes Ernő, Budapest, 1887. június 25. – Siófok, 1938. augusztus 29.) magyar író, költő, műfordító.

Michael Jackson

Michael Jackson, a pop királya

A zene egyfajta mantra, amely megnyugtatja a lelket. Ugyanúgy szükségünk van rá, mint az ételre.

idézi: Thomas W. Hook: Jacko 1958-2009

Aki elhiszi a hazugságot, táplálja azt.

idézi: Endreiné Szemők Ildikó: Michael Jackson, a pop királya!

55 éve született Michael Jackson, a pop királya. Ezzel a bejegyzéssel Rá emlékezünk

Michael Joseph Jackson (1958. augusztus 29. – 2009. június 25.) tizenháromszoros Grammy-díjas amerikai énekes, zeneszerző, táncos és üzletember. A Jackson család hetedik gyermeke volt. 1966-tól bátyjaival (Jackie Jackson, Tito Jackson, Jermaine Jackson, Marlon Jackson) a The Jackson 5 együttes tagja.
Apjuk, Joseph Jackson volt az együttes menedzsere. Michael 1971-ben szólókarrierbe kezdett, és sikerei miatt „a pop hercegének” is nevezték.1982-es albuma, a Thriller minden idők legnagyobb példányszámban elkelt albuma; négy másik stúdióalbuma, az Off the Wall (1979), a Bad (1987), a Dangerous (1991) és a HIStory (1995) szintén a világ legjobban eladott nagylemezeinek listáján szerepel.

van egy álmom

Martin Luther King Jr

100 évvel ezelőtt egy amerikai, akinek jelképes árnyékában állunk, aláírta az egyenjogúsági kiáltványt. Ez a nagy jelentőségű törvény néger rabszolgák milliói reményeinek vált hatalmas jelzőtüzévé, rabszolgáknak, akik súlyos igazságtalanság kínjai közepette éltek. Úgy jött el ez a pillanat mint egy örömteli hajnal, amely véget vetett a rabság szörnyű éjszakájának.

De száz év elteltével még mindig szembe kell néznünk azzal a szomorú ténnyel, hogy a feketék még nem szabadok. Száz év elteltével a fekete a szegénység magányos szigetén él az anyagi növekedés hatalmas óceánjának közepén. Száz év elteltével a fekete még mindig az amerikai társadalom szélén tengődik, és száműzöttnek érzi magát saját hazájában. Azért jöttünk ma ide, hogy felhívjuk a figyelmet erre a felháborító helyzetre. Bővebben…

Márton Áron – Család és nép

Márton Áron szüleivel

A jó és rossz ősi küzdelme ko­runk színpadán a sze­me­ink előtt fo­lyik, s már apo­ka­lip­ti­kus méreteket öltött. Az ártatlanoknak és ártalmatlanoknak hitt eszmék, me­lye­ket jámbor tudósok ed­dig könyvekben és tudóskodó előadások­ban, po­li­ti­kai vezérek pe­dig szórakoztató ka­kas­vi­a­dal­okon vi­tat­tak, élet nélküli világukból földre érve életalakító igénnyel áll­tak az em­ber elé, s társadalmi útjukat ma vér és pusz­tulás jel­zi. Is­ten an­gyalának és az em­ber romlására törő szellemvilág vezérének a har­ca ez. S a küzdelem, mint feltartóztathatatlan tűzvész, átterjed az em­be­ri élet min­den síkjára, és – mint­ha mindkét fél a döntést akarná kikényszeríteni az összes erők be­dobásával – az egész arc­vo­na­lon: erkölcsi téren, tu­dományokban, iro­da­lom­ban, társadalmi és po­li­ti­kai síkon egy­for­ma elkeseredéssel fo­lyik a végzetes tu­sa. Az egye­te­mes párviadalban min­den kérdésbe van téve, ami em­be­ri élet és érték hordozója, de min­ket főképp a harc­nak az a része érint egészen közelről, amely­ben a család és a nép mi­voltát és sorsát vitatják.

A család az a legelső, ősközösség, melyből az emberiség élete fa­kad. Az egyes emberé, de a népeké is, a tes­ti élet, de a szellem-erkölcsi élet is. Az egy­más­ra következő nemzedékek so­ra in­nen bom­lik elő, és végeredményben itt sűrűsödik össze az emberiségnek min­den küzdelme és győzelme, min­den szenvedése és öröme, min­den fáradsága és len­dü­lete. A legbensőségesebb em­be­ri szeretet­kö­zös­ségnek a sértetlen állapota tehát, az­az: a család egész­sége, erkölcsi tisztasága, szilárd ke­re­te, a csorbíthatatlan szülői tekintély, a férj és feleség, a szülő és gyer­mek ren­de­zett vi­szo­nya együtt biztosítják azo­kat a feltételeket, ame­lyek szükségesek ah­hoz, hogy egészséges testű, megbízható erkölcsű és al­kotó készségű em­be­rek születhessenek, és életké­pes, alkotó erejű népek képződjenek.

Bővebben…

Potyautas – Tiszta

Itt évek telnek úgy el, hogy a trekkliszt marad ugyanaz,
Csak a borító változik, te meg beveszed, hogy újat kapsz.
Haladsz de nem vágod minden körből kimaradtál,
Aztán mikor leesik marad a pia raktár.
Ki a fasz vár? Szarjál magasról a szivekre,
Mert lassan mind kurva, nem kellenétek ingyen se.
Ide ne tedd be mert nem bírja a talajom,
Azt’ eltöri, ha úgy van már nem tisztít az agyadon
Egy sor se, ezért van, hogy a fajtám sorsa
Leszűkült arra a rétegre ami nem hagyja, hogy mossa
Az agyát a kikúrt média mocska.
Na mi van ocska, na mi van ocskak?
Még hány bőrt húztok le egy trekkrol úgy, hogy hozzá dobtok két sort?
Bennem tíz trekk születik meg, amig megiszok két sört.
Elhitettétek, hogy éltek közbe a fele félholt
És ez így is marad amig csak a zsé dönt.
Bebörtönöznek a nappalok
De minden egyes éjszaka ugyanaz a vad vagyok,
Olykor bekattanok és szálnék fel az égig,
Aztán rájövök, hogy csak az a földhözragadt fasz vagyok
Mint ti de ezt megcsinálom végig.
Hé idomított vakrabok!
Én olyan szinten vagyok szabad amilyenről nem hallottatok,
Mert nem alkottatok, csak újra felvettétek amit mások hagytak ott.
Többrészt láncok amik a pénzhez kötnek,
Nekem meg maradt pár arc akik csak érdeklődnek,
De hogy zsét adjanak a szaromé’ annyira nem érlelődtek.
Annyira még nem…
Nálunk érvek lőnek, nálatok pusztít a kamu,
Itt viszont faszt kapsz haver, ha a csomag fasz alaku,
Bárhogy alakul ez marad akkor is tiszta,
Mikor ti már nem láttok a szemét halmotoktól vissza.

Malnasi Szabolcs – Potyautas, csíkszeredai rapper, MC, designer, az ErdélyRap egyik megalapító tagja.
(1987. január 7., Csíkszereda – )
2003-ban kezdett írni, első dalszövege “Potyautas” címet kapta, ami egy kivülálló szemében akár egy önéletrajznak is tűnhetett volna.
Botival (Bothee), gyerekkori barátjával egy tehetségkutató alkalmával a döntőig rappelték magukat és elnyerték a Magyar Televizió különdíját, megalapítva a PotyautasBothee duót.

—–

zene: Potyautas
master: Postanalog

A dal a “Mindent a Magyar Hiphop-ért – AZUCCACUCCA” lemezen található meg.

hit hiánya

Muhammad Ali

it’s lack of faith that makes people afraid of meeting challenges, and I believed in myself…

a hit hiánya miatt félnek az emberek a kihívásoktól, és én hittem magamban…

Muhammad Ali (eredeti nevén Cassius Marcellus Clay jr.; Louisville, Kentucky, 1942. január 17. –) olimpiai és világbajnok amerikai nehézsúlyú ökölvívó.

1967. április 28-án megtagadta a katonai szolgálatot és az 1960-as nyári olimpia félnehézsúlyú bajnokát ötévi börtönre, illetve 10 ezer dollár pénzbírságra ítélték. Ezért a tettéért a Boksz Világszövetség (WBA) megfosztotta bajnoki címétől. 1999-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az évszázad legjobb sportolójának választotta.

győzelem

„Ha elhiszed, hogy legyőztek – legyőztek.
Ha elhiszed, hogy nem mered – nem mered.
Ha győzni akarsz, de azt hiszed, nem győzhetsz,
Csaknem biztos, hogy nem te leszel a győztes.
(…)
Az élet csatáit nem mindig
Az erősebb, gyorsabb nyeri,
És előbb-utóbb az győz,
Aki, hogy győzhet, elhiszi.”

Feltűnően keveset tudunk Walter D. Wintle-ről kivéve, hogy ő egy költő, aki a 19. század végén és a 20. század elején élt . Nem tudunk részleteket az életétéről és az is lehet, hogy egy írói álnév.
A legismertebb az írása a “Gondolkodás” című vers, amit még “Az ember, aki azt hiszi, hogy képes” néven is emlegetnek.

2 nagy Ember

2 nagy ember : Makovecz Imre és Kós Károly.

36 éve halt meg Kós Károly, ezzel Rá emlékezünk.

—–

Kós Károly (eredetileg Kosch) (Temesvár, 1883. december 16. – Kolozsvár, 1977. augusztus 25.) építész, író, grafikus, könyvtervező, szerkesztő, könyvkiadó, tanár, politikus.

Makovecz Imre (Budapest, 1935. november 20. – Budapest, 2011. szeptember 27.) Kossuth-díjas magyar építész, a magyar organikus építészet egyik képviselője. A Magyar Művészeti Akadémia alapítója, örökös tiszteleti elnöke.

vigasztalás, üdvözülés

Szentlecke  a Zsidókhoz írt levélből

“Akit az Úr szeret, megpróbálja azt.”

Testvéreim!
Megfeledkeztetek a vigasztalásról, amely nektek, a fiaknak szól:
“Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, s ne csüggedj el, ha korhol. Mert megfenyíti az Úr, akit szeret, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad.” Maradjatok állhatatosak a fenyítéskor: az Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Hol van olyan fiú, akit az apja nem fenyít?
Igaz, most minden fenyítés inkább szomorúságot okoz, mintsem örömet, később azonban az igaz élet és békesség gyümölcsét termi annak, aki elviseli.
Ezért erősítsétek meg a lankadt kezeket és a megroggyant térdeket.
Járjatok egyenesen, hogy a megbénult tag ki ne ficamodjék, hanem inkább meggyógyuljon.

Ez az Isten igéje.
—–

Szent Lukács evangélista freskója a váci székesegyház kupolájának dél-keleti csegelyében.

Evangélium Szent Lukács könyvéből

Isten országában napkelettől napnyugatig mindenkinek helye van.

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és falvakban, melyeken áthaladt.
Valaki megkérdezte tőle: “Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”
Ő így válaszolt: “Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak.
A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek az ajtón: “Uram, nyiss nekünk ajtót.”

Erre ő azt feleli nektek:  “Nem tudom, honnan vagytok.”
Akkor ti bizonygatni kezditek:  “Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.”

De ő megismétli: “Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!”
Ott majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan.
Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten országában.
“Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”

Ezek ez evangélium igéi.

—–

A Zsidókhoz írt levél (Héber levél) az Újszövetségbe kanonizált levél. A szerző és a címzett “személyéről” a kutatók nem jutottak megegyezésre.

Lukács evangélista a négy evangélista egyike. A keresztény hagyomány szerint a harmadik evangélium és Az apostolok cselekedetei című kanonikus bibliai könyv írója. A szíriai Antiokheia városában született. Életéről keveset tudunk: csak Pál apostol kolosszébeliekhez írt levele alapján feltételezik, hogy eredeti foglalkozása szerint orvos volt. A hagyomány azt tartja, hogy kedvelte a festészetet, képfaragást, szónoklatot. Pál apostol térítette meg, és Lukács őt követte apostoli útjában. Péter és Pál apostolok halála után bejárta Itáliát, Galliát, Dalmáciát, Macedoniát. Mások szerint tanított Egyiptomban, Líbiában, Tebaiszban. Szigorú böjttel és más vezekléssel sanyargatta magát. 84 éves korában Patrasban, Achája városában vértanúhalált szenvedett.

A Köztársaság Bandája – Szakítás

A Köztársaság Bandája – Szakítás

Szivaroztam, elégettem a számat.
Odahaza más öleli a babámat.
Más öleli, másnak ül az ölébe.
Más legénynek kacsingat a szemébe.

Életembe csak egyszer voltam boldog.
Akkor is a két szememből könny hullott,
sírtam is én, örömömbe, hogy szeret.
Bánatimba, hogy az enyém nem lehet.

Egyik árokból a másikba esem.
Rólad babám minden gondom leveszem.
Úgy leveszem, soha eszembe se juss,
Jóságodért fizessen meg a Jézus.

József Attila, Ismerős Arcok – Tiszta szívvel

József Attila, Ismerős Arcok – Tiszta szívvel

Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.

Az Ismerős Arcok magyar nemzetirock-együttes. 1999. október 23-án alakult meg az Udvari Bolondok és a $texas együttes tagjaiból. Első időkben rhythm and bluest játszottak. Egy erdélyi út következményeként változott meg a szövegviláguk és témaválasztásuk, mely nagyrészt a magyar emberek és a nemzet sorsával, a trianoni döntés igazságtalanságával foglalkozik.

Hivatalos honlap itt.

versenytárs

Henry Ford

Attól a versenytárstól kell félned, amelyik egyáltalán nem foglalkozik veled. Csinálja a dolgát, méghozzá egyre jobban és jobban.

Henry Ford (Wayne megye, Michigan, USA, 1863. július 30. – Dearborn, Michigan, 1947. április 7.) amerikai üzletember, a Ford Motor Company alapítója, az autóipar, a futószalagos gyártósor és a modern tömeggyártás egyik úttörője. A nevét viselő, gépkocsikat gyártó céget máig leszármazottai vezetik.

szurkolótábor.hit.

Paulo Coelho

A hit nélküli szurkolótábor még a győzelemre álló csapattal is elveszíttetheti a mérkőzést.

Paulo Coelho (portugál IPA: [ˈpawlu koˈeʎu]; Rio de Janeiro, 1947. augusztus 24.) brazil író. Az ENSZ békenagykövete.